ข้อมูลการจัดการและระบบการจัดการห้องสมุด โปรแกรมห้องสมุด

โปรแกรมห้องสมุด เครื่องอำนวยความสะดวกการจัดการข้อมูลเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการหอสมุดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามระดับของการจัดการสามารถเจาะจงได้– การดำเนินงานกลอุบายรวมทั้งกลอุบาย

– รวมทั้งแต่ละพวกนี้มีความต้องการข้อมูลการจัดการที่ไม่ซ้ำกันของตนเอง งานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการจัดการในหอสมุดรวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าในด้านต่างๆพวกนี้ล้วนเกิดขึ้นช้าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประกอบด้วยส่วนประกอบ3 ส่วนคือเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการจัดการซักถามข้อมูลเฉพาะกิจ เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการสร้างรายงานมาตรฐาน รวมทั้งโมมองข้อมูลการจัดการหรือสร้างรายงานที่สนับสนุนการสร้างรายงานที่ผู้ใช้ระบุรายการรายงานมาตรฐานที่ครอบคลุมการเข้าซื้อกิจการค้าการลงรายการบัญชีการควบคุมการไหลเวียนของเลือดรวมทั้งบริการให้ยืมหนังสือระหว่างหอสมุดหน้าที่ของอุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้ารายงานจะได้รับการตรวจดูรวมทั้ง

รูปแบบของเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ได้รับการตรวจดูแล้วเครื่องไม้เครื่องมือข้อมูลการจัดการที่มีอยู่ในระบบการจัดการหอสมุดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อการตัดสินใจ โปรแกรมห้องสมุด ควรที่จะใช้ประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงต่อไป